Badminton

Välkommen till badminton i IFK Stockaryd!

Nu dra badminton igång!…

Varje onsdag med början 3/9 18.30-20.00 i sporthallen.
Ungdomar upp till 15 år får spelar gratis och i övr. erläggs en terminsavgift av 300:-

obs!
Har du inte spelat innan, bjuder vi att ”prova på” gratis på första gången.

Välkommen!

Badmintonskommitté
Vill du, under tiden, har information och/eller har du frågor ang. badminton i Stockaryd vänligen kontakta Krister Norén– sammank. badmintonskommittén tfn: 070 23 41 686 el. 072 23 49 779